Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251814

Bażany

Rok utworzenia: 1969
Powierzchnia: 21,79 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat kluczborski, gmina Kluczbork, nadleśnictwo Kluczbork
Położenie geograficzne: N 50° 55’ 10,86”; E 18° 10’ 36,29”

Rezerwat przyrody „Bażany” położony jest w odległości około 100 m na południe od wsi Bażany,w kompleksie leśnym stanowiącym fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Ustanowienie rezerwatu przyrody „Bażany” wynikało z faktu istnienia, według ówczesnych danych, jedynego na terenie województwa opolskiego naturalnego drzewostanu sosnowego, położonego na wydmach, z obfitym stanowiskiem jałowca (jest to przedmiot ochrony tego obszaru).

Obecnie wiadomo, że miejsc takich na Śląsku Opolskim jest więcej. Wiadomo również, że na terenie rezerwatu roślinnością potencjalną są lasy grądowe i bory mieszane. Stąd należy uznać, że drzewostan na tym terenie jest pochodzenia półnaturalnego lub nawet antropogenicznego. Świadczą o tym występujące tu licznie zarówno w warstwie drzew, jak i wśród odnowień dęby szypułkowe i bezszypułkowe. Rezerwat składa się z dwóch części. Odległość pomiędzy nimi wynosi około 400 m w linii prostej. W części południowej występuje bór mieszany świeży, w którym w drzewostanie współdominują sosna i dąb szypułkowy, a znaczną domieszkę stanowią osika i brzoza brodawkowata.
Warstwa podszytu zdominowana jest przez kruszynę, tworzącą miejscami zwarte zarośla. Natomiast jałowiec występuje pojedynczo, charakteryzuje się słabościa zarówno wzrostu, jak i ogólnej kondycji zdrowotnej. Część północna rezerwatu zajmuje przyszczytową część wydmy śródlądowej,
w związku z czym warunki ekologiczne są tu odmienne. Panującym zbiorowiskiem leśnym jest zwarty bór sosnowy, w partii wierzchołkowej wydmy nawiązujący do suchych borów chrobotkowych. Warstwa podszytu wykazuje niewielkie zwarcie, a w środkowej części rezerwatu tworzy ją prawie wyłącznie jałowiec, osiągający niekiedy dość znaczne rozmiary.
Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 113 gatunków roślin naczyniowych, w tym siedmiu objętych ochroną (widłak jałowcowaty, widłak goździsty, paprotka zwyczajna, kruszyna pospolita, kalina koralowa, konwalia majowa). Licznie reprezentowane są tu również mchy i wątrobowce
(62 gatunki) oraz porosty (31 gatunków).

Czy wiesz, że …?

… Obecnie widłak jałowcowaty jest rośliną chronioną, ale dawniej jego zarodniki miały zastosowanie w różnych sferach życia. W aptekarstwie były wykorzystywane do sporządzania zasypek na rany i owrzodzenia oraz pokrywano nimi pigułki, aby się nie zlepiały. W odlewnictwie obsypywano nimi precyzyjne formy odlewnicze, by gotowe odlewy nie wymagały później szlifowania. Wykorzystywano je również do wywoływania efektów specjalnych w teatrach, a także do czyszczenia kominów, ponieważ są łatwopalne i w kontakcie z otwartym ogniem wybuchają jak proch.

… W czasie upału hektar jałowców wydziela do 30 kg lotnych substancji o działaniu antyseptycznym i bakteriobójczym, co stanowi swoisty rekord wśród drzew i krzewów iglastych. Lecznicze właściwości jałowca cenione były już w starożytności – wykorzystywano szyszkojagody, liście i samo drewno. Medycyna naturalna zaleca stosowanie jałowca w takich chorobach jak: artretyzm, cukrzyca i nadczynność tarczycy.