Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251834

Blok

Rok utworzenia: 1959
Powierzchnia: 6,56 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat nyski, gmina Korfantów, nadleśnictwo Prószków
Położenie geograficzne: N 50° 31’ 52,11”; E 17° 43’ 5,38”

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, około 3,5 km na wschód od miejscowości Przechód. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świeżego naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Drzewostan rezerwatu należy do nielicznej już na Śląsku Opolskim grupy zachowanych fragmentów lasu naturalnego. Charakteryzuje go zaawansowany wiek i jeden typ siedliskowy – bór świeży. Występujący tu drzewostan jest reliktem, obrazującym przeważający w przeszłości w tym regionie typ lasu. Górne piętro tworzy sosna rodzimego pochodzenia rasy gibba w wieku 185–215 lat, charakteryzująca się pniem pozbawionym gałęzi oraz wysoko umieszczonymi i płaskimi koronami. Drugie piętro drzew występuje na obrzeżach rezerwatu i zdominowane jest przez nierównomiernie rozmieszczony świerk w wieku średnio 85 lat z pojedynczym tylko udziałem sosny w wieku około 85 lat. Mniej licznie występuje tu modrzew europejski, brzoza brodawkowata, sporadycznie – dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, jarząb pospolity. W runie występują gatunki pospolite, jak: mietlica pospolita, wrzos zwyczajny, śmiałek pogięty, nerecznica krótkoostna, kostrzewa owcza, pszeniec zwyczajny, siódmaczek leśny, borówka czarna, borówka brusznica, fiołek leśny.

Czy wiesz, że… ?

… Nazwa rezerwatu „Blok” wywodzi się od nazwy domku myśliwskiego, położonego kiedyś na terenie objętym ochroną.

… Surowe owoce jarzębu pospolitego (jarzębiny) są niejadalne z powodu zawartości trującego kwasu parasorbinowego. Tracą one jednak swoje toksyczne właściwości i gorzki smak po przemrożeniu lub po zanurzeniu we wrzątku. Można z nich wyrabiać jarzębiak, soki, dżemy, marmoladę, syropy, mus. Owoce jarzębiny są atrakcyjnym pożywieniem dla ptaków, przede wszystkim drozdów, gili i jemiołuszek, dlatego niegdyś ptasznicy wykorzystywali je jako przynętę w swoich pułapkach. Nawet nazwa gatunkowa jarzębiny (Sorbus aucuparia) jest związana z tym procederem, gdyż pochodzi od łacińskiego avis capere – łowić ptaki. Zjadając owoce, ptaki przyczyniają się do rozsiewania jarzębiny, ponieważ jej nasiona nie ulegają strawieniu.