Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251783

Dębina

Rok utworzenia: 2000
Powierzchnia: 61,11 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Grodków, nadleśnictwo Tułowice
Położenie geograficzne: N 50° 40' 26,89"; E 17° 29' 15,74"

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Obszaru Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Zlokalizowany jest na północny-wschód od zabudowań wsi Kopice (ok. 2 km) i na południe od wsi Głębocko (ok. 0,5 km).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk grądowych i łęgowych o cechach naturalnych. Od lat obserwowany jest tu proces przekształcania się łęgu wiązowo-jesionowego w grąd środkowoeuropejski. Proces ten został najprawdopodobniej wywołany wyeliminowaniem zalewów w dolinie Nysy Kłodzkiej, i co za tym idzie, zmianą warunków siedliskowych na tym terenie. Roślinność rzeczywistą rezerwatu stanowi obecnie grąd środkowoeuropejski. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy, grab zwyczajny, jesion wyniosły i lipa drobnolistna. W obrębie obszaru chronionego znajduje się obwałowanie będące pozostałością dawnego grodziska.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 115 roślin naczyniowych. Wśród nich stwierdzono osiem gatunków objętych ochroną: śnieżyczkę przebiśnieg, barwinka pospolitego, pierwiosnka wyniosłego, bluszcz pospolity, kruszynę pospolitą, konwalię majową, czosnek niedźwiedzi, kalinę koralową. Można tu również spotkać ciekawych przedstawicieli awifauny (gołębia siniaka, dzięcioła zielonosiwego, czarnego i średniego, a także muchołówkę białoszyją) oraz ssaków (rzęsorka rzeczka, borowca wielkiego, karlika większego, karlika drobnego, gacka brunatnego, gronostaja).

Czy wiesz, że…?

 … Rzęsorek rzeczek jest jednym z dwóch w Polsce, obok rzęsorka mniejszego, jadowitych ssaków. Posiada on toksyczną ślinę, którą paraliżuje zdobycz. Bytuje nad zarośniętymi brzegami rzek, na podmokłych łąkach i w lasach. Poluje na owady wodne, ślimaki, traszki, małe ryby. Pływanie ułatwiają mu porośnięte długimi, sztywnymi włoskami stopy oraz ogon – nastroszone włoski zwiększają ich powierzchnie tak, że tworzą rodzaj wioseł. Rzęsorek rzeczek kopie nory lub zajmuje nory wykopane przez inne zwierzęta. Na ich wylocie tworzy niewielką platformę, którą czasami wyścieła trawą. Rozmnaża się od kwietnia do września, wyprowadzając dwa-trzy mioty, po troje do dziewięciu młodych. Żyje około 1,5 roku.