Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 322603

Informacje o projekcie

Projekt „NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY ŚLĄSKA”
finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego regionu oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody. Posługując się nowoczesnymi narzędziami komunikacji społecznej,  RDOŚ w Opolu realizuje swoje statutowe zadania, które powinny przyczynić się do  zmiany dotychczasowego odbioru działań z zakresu ochrony przyrody, znanej od pół wieku jako „konserwatorskiej” (zachowawczej), ograniczonej do powoływania pomników czy rezerwatów przyrody i stworzyć możliwość zaprezentowania współczesnych zasad i sposobów zarządzania najcenniejszymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej.

W ramach projektu przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną, opracowano logo, hasło i motyw przewodni. W ramach kampanii wydano folder opisujący walory opolskich rezerwatów przyrody, komplet broszur poświęconych wybranym, najcenniejszym elementom opolskiej przyrody (obejmujących pięć różnych zagadnień tematycznych) oraz  „gadżety”: poglądowa mapa województwa opolskiego z naniesioną lokalizacją form ochrony przyrody na Opolszczyźnie, gra Memo, której bazą są chronione gatunki (rośliny, zwierzęta) Śląska, puzzle, dla których podkładem jest rysunek nagrodzony w konkursie „Magiczny Świat Natury”, karty do gry „Piotruś” – częściowo przeznaczone do kolorowania, wykonane na bazie rysunków chronionych gatunków (rośliny, zwierzęta) Śląska, 50 stronnicowy „Notatnik obserwatora przyrody” z drewnianym długopisem, drewniana linijka z kolorowym nadrukiem, której tematykę stanowią chronione gatunki (rośliny, zwierzęta) Śląska, drewniany pendrive jako forma albumu ze zdjęciami najcenniejszych przyrodniczo  miejsc i elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, z wykorzystaniem zdjęć archiwalnych z lat 50-tych XX wieku autorstwa pierwszego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu.

Przygotowane materiały i gadżety zostały pogrupowane i rozdystrybuowane w dwóch rodzajach pakietów (łącznie 5000 pakietów): rodzinnym i podstawowym. Pakiety rozdystrybuowane zostały w ramach punktu edukacyjnego „Przyroda Śląska” zorganizowanego podczas corocznej edycji Jarmarku Franciszkańskiego organizowanego w dniach 22-23 września 2012 r. w Opolu oraz do gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie województwa opolskiego. Ponadto kampania prowadzona była w prasie o zasięgu regionalnym (woj. opolskie, śląskie i dolnośląskie) poprzez emisję 4 artykułów których tematykę stanowiła przyroda Śląska.

Elementem scalającym kampanię jest serwis internetowy. Strona zawiera niezbędne i w ciekawy sposób podane treści związane z przedmiotem kampanii.