Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251844

Jaśkowice

Rok utworzenia: 1969
Powierzchnia: 5,89 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat opolski, gmina Prószków, nadleśnictwo Prószków
Położenie geograficzne: N 50° 34' 6,25"; E 17° 48' 5,83"

Drzewostan rezerwatu stanowi pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, kilkaset metrów na zachód od wsi Jaśkowice.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia sudeckiego oraz dębów bezszypułkowego i szypułkowego. Zachowany drzewostan tworzy luźno rosnący starodrzew modrzewia z domieszką sosny (przeciętnie 175 lat), z udziałem dębu (65-85 lat) i pojedynczych świerków (175 lat). Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 57 gatunków roślin naczyniowych. W runie rosną pospolite gatunki: trzcinnik leśny i piaskowy, wierzbówka kiprzyca, orlica pospolita, borówka czarna i brusznica, szczawik zajęczy.

W granicach rezerwatu zlokalizowane są dwa pomniki przyrody ożywionej, którymi są 190-letnie modrzewie europejskie o obwodzie w pierśnicy 250 i 210 cm.

Czy wiesz, że…?

 … Liście szczawika zajęczego w nocy i przy niepogodzie stulają się na skutek obniżania napięcia soku komórkowego w tkankach (turgoru). Zjawisko to zwane jest „snem roślin”. Roślina ta posiada również ciekawy mechanizm wyrzucający nasiona – gdy turgor w środkowej warstwie łupiny torebki wzrośnie do kilkunastu atmosfer, skórka pęka, wyrzucając nasiona nawet na odległość dwóch metrów. Obecnie szczawik zajęczy jest rośliną raczej słabo znaną, jednak dawniej był różnorodnie wykorzystywany. Z liści przyrządzano sałatki, zupy i napoje orzeźwiające. Używany był również do farbowania tkanin oraz jako środek czyszczący.

… Na terenie województwa opolskiego ustanowiono do chwili obecnej 642 pomniki przyrody. Szesnaście z nich tworzą drzewa z gatunku modrzew europejski.