Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251771

Kamień Śląski

Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 13,60 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat krapkowicki, gmina Gogolin, nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Położenie geograficzne: N 50° 32' 14,16"; E 18° 1' 48,60"

Rezerwat położony jest około 2 km na północ od wsi Kamionek. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzębu brekinii. Powołanie rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” wynikało z faktu istnienia na tym terenie stosunkowo licznej populacji jarzębu brekinii występującego, według ówczesnych danych, na północno-wschodniej granicy zasięgu tego gatunku w Europie. Obecnie wiadomo, że na terenie naszego kraju są stanowiska tego gatunku jeszcze bardziej wysunięte na wschód, np. w Beskidzie Wyspowym, Beskidzie Sądeckim, Pogórzu Ciężkowickim. Na terenie rezerwatu stwierdzono 130 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich 10 chronionych (m.in. lilię złotogłów, kruszczyka szerokolistnego, buławnika wielkokwiatowego, gnieźnika leśnego, przylaszczkę pospolitą). Występują tu również gatunki zagrożone w skali regionu: czerniec gronkowy, żywiec cebulkowy, wyka zaroślowa, przytulia okrągłolistna, oman szlachtawa, lepiężnik biały, perłówka jednokwiatowa.

Czy wiesz, że…?

… Kruszczyk szerokolistny to gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny storczykowatych. Jest to roślina miododajna i owadopylna. Zapylana jest przez błonkówki. Nektar zawiera pewne związki chemiczne o narkotycznym działaniu na owady. Powodują one zwolnienie ich ruchów, w ten sposób owady przez dłuższy czas przebywają na kwiatach kruszczyka, mimo że są one dla nich mało atrakcyjne. Zwiększa to szanse na zapylenie kwiatów. Dla owadów jest to oczywiście mniej korzystne, gdyż nazbierają mniej nektaru, a ponadto łatwiej mogą paść ofiarą drapieżnika z powodu spowolnionych reakcji.