Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251828

Kamieniec

Rok utworzenia: 2001
Powierzchnia: 40,92 ha
Rodzaj: florystyczny
Położenie administracyjne: powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie, nadleśnictwo Olesno
Położenie geograficzne: N 50° 49' 48,60"; E 18° 17' 22,42"

Rezerwat leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz projektowanego Obszaru Natura 2000 „Dolina Budkowiczanki”, na terenie gruntów wsi Szumirad. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych i wodnych. Przez teren rezerwatu przepływa rzeka Dobra, będąca dopływem Budkowiczanki (według innych źródeł Budkowiczanka), która wpływa na zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych rezerwatu. Występują tutaj torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska wysokie, bór bagienny, naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, rzeka ze zbiorowiskami włosieniczników, bór świeży, ols. Flora rezerwatu Kamieniec jest wyjątkowo bogata i plasuje ten rezerwat wśród najbogatszych florystycznie w województwie opolskim. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 172 gatunków roślin naczyniowych, w tym 23 taksonów podlegających prawnej ochronie lub zagrożonych w skali regionu lub kraju. Jednym z nich jest wełnianeczka alpejska, gatunek podlegający ochronie prawnej, krytycznie zagrożony w województwie opolskim i zagrożony w skali kraju. Na uwagę zasługuje również niewielka populacja widlicza Zeillera. Jest to jedyne znane stanowisko tego gatunku w województwie opolskim i jedno z nielicznych  w kraju. Gatunek uznany został za zagrożony w skali Polski. Interesujące są także obfite populacje rosiczki okrągłolistnej, występującej na wszystkich torfowiskach rezerwatu, oraz turzycy bagiennej. Należy podkreślić, że obecnie jest to jedyne stanowisko turzycy bagiennej w województwie opolskim, a gatunek ten jest zagrożony w skali kraju. Do zagrożonych w skali Polski taksonów należy także rdestnica alpejska. Do takich gatunków zaliczono również, występujące na terenie rezerwatu „Kamieniec”: modrzewnicę zwyczajną, rzęśl wielkoowockową, nerecznicę grzebieniastą, widłaka jałowcowatego, tojeść bukietową, żurawinę błotną, przygiełkę białą oraz zachylnika błotnego. Rezerwat „Kamieniec” jest jedną z najważniejszych ostoi mszaków torfowiskowych w województwie opolskim. Do szczególnie cennych składników brioflory należą gatunki objęte ochroną prawną (dziewięć gatunków ściśle i 11 gatunków częściowo chronionych) oraz gatunki zagrożone (ogółem siedem gatunków). Rezerwat Kamieniec jest również obszarem bogatym faunistycznie. Na jego terenie można spotkać takie gatunki, jak perkozek, bocian czarny, wodnik, turkawka, dzięcioł czarny, bóbr europejski.

Czy wiesz, że …?

…Lecznicze właściwości bagna zwyczajnego, gatunku spotykanego w tym rezerwacie, opisał już Karol Linneusz – twórca systematyki roślin. W dawnym lecznictwie roślinę tę stosowano przede wszystkim jako środek wykrztuśny przy ostrych i przewlekłych zapaleniach dróg oddechowych, a także przy kokluszu i astmie. Używano jej również jako środka rozkurczowego przy dolegliwościach przewodu pokarmowego. Bagno służyło też jako dodatek do kąpieli przeciwreumatycznych oraz do płukania jamy ustnej przy bólu zębów. W lecznictwie polskim obecnie nie jest ono stosowane ze względu na obecność w tkankach trującego ledolu, charakteryzującego się silnie drażniącym działaniem. Ziele tej rośliny służyło również do odstraszania owadów – dymem z bagna okadzano pomieszczenia mieszkalne i inwentarskie w celu pozbycia się much, a gałązkami przekładano odzież, chroniąc ją w ten sposób przed molami.

… Łacińska nazwa modrzewnicy zwyczajnej – Andromeda polifolia – została zaczerpnięta przez Linneusza z mitologii greckiej. Piękna Andromeda była córką etiopskiego króla Cefeusza i Kasjopei, która przykuta do skały, czekając na śmierć w paszczy morskiego potwora, miała stopy zanurzone w wodzie – podobnie jak modrzewnica rosnąca na bagnach.