Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 249469

Kokorycz

Rok utworzenia: 2000
Powierzchnia: 44,28 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Grodków, nadleśnictwo Tułowice
Położenie geograficzne: N 50° 41' 54,09"; E 17° 30' 0,20"

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Znajduje się kilkaset metrów na północny-wschód od wsi Głębocko. Najbliższe zabudowania należące do przysiółka Korea oddalone są od jego południowej granicy o około 150 m. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk grądowych o cechach naturalnych. Drzewostan rezerwatu tworzą: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab zwyczajny, olsza czarna. W granicach obszaru chronionego stwierdzono 111 gatunków roślin naczyniowych, w tym siedem gatunków objętych ochroną: śnieżyczkę przebiśnieg, barwinka pospolitego, pierwiosnka wyniosłego, bluszcz pospolity, kruszynę pospolitą, konwalię majową, czosnek niedźwiedzi. Występują tu również dwa gatunki zagrożone w skali regionu: dziurawiec kosmaty i kokorycz wątła. Teren rezerwatu jest również ciekawy pod względem faunistycznym – stwierdzono tu występowanie 47 gatunków ptaków, m.in. sieweczkę rzeczną, siniaka, zimorodka, dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego i muchołówkę białoszyją. Obszar ten jest także miejscem występowania wydry oraz żerowania nietoperzy.

Czy wiesz, że…?

… Wydra europejska to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, związanego ze środowiskiem wodnym. Na głowie posiada specjalne fałdy skórne, które zakrywają nozdrza i otwory słuchowe, gdy zwierzę znajduje się pod wodą. Kończyny przednie i tylne są krótkie, a ich palce spina błona pławna. Buduje nory na brzegach rzek, potoków, stawów i jezior; wejście do jej schronień znajduje się pod powierzchnią wody. Czasami zajmuje też gotowe nory wykonane przez lisa czy borsuka. Główny jej pokarm stanowią ryby, ale uzupełnia pożywienie także gryzoniami, ptakami wodnymi i błotnymi. Na polowania wychodzi nocą. Wydra do niedawna uważana była za gatunek zagrożony wyginięciem w naszym kraju; obecnie występuje dość licznie. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej objęta jest ochroną we wszystkich krajach Unii Europejskiej.