Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251772

Komorzno

Rok utworzenia: 1969
Powierzchnia: 3,70 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat Kluczbork, gmina Wołczyn, nadleśnictwo Namysłów
Położenie geograficzne: N 51° 7' 24,74"; E 18° 2' 37,44"

Rezerwat przyrody „Komorzno” leży około 1,5 km na północny zachód od miejscowości o tej samej nazwie. Nazwa wsi, a zarazem obszaru chronionego, wywodzi się od staropolskiego „komor/komar”, czyli miejsca obfitującego w komary. Rezerwat obejmuje niewielką część kompleksu dawnej „Puszczy Komorzyńskiej”. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny niżowej. Drzewostan ma bardzo zróżnicowaną strukturę wiekową (30–250 lat). Gatunkiem panującym jest buk, którego pojedyncze egzemplarze w wieku około 250 lat mają obwody w pierśnicy sięgające ponad 400 cm. Występuje tu również dąb bezszypułkowy, grab zwyczajny oraz sosna zwyczajna. Flora rezerwatu jest dość uboga – stwierdzono tylko 31 gatunków roślin naczyniowych. Runo tworzą pospolite gatunki, takie jak: turzyca pigułkowata, nerecznica krótkoostna, wietlica samicza. Fauna rezerwatu jest typowa dla lasów mieszanych. Można tu spotkać dzika, sarnę, myszołowa zwyczajnego, sójkę, drozda śpiewaka, kowalika, ziębę, raniuszka, dzięcioła dużego.

Czy wiesz, że…?

… Niecierpek drobnokwiatowy to klasyczny przykład „uciekiniera” z ogrodów botanicznych Europy (Getynga, Drezno, Jena, Berlin). Pochodzi z Azji i do Europy trafił w XIX wieku. Dzisiaj zajmuje prawie całą Europę Środkową. Dorasta do 0,5 m wysokości, jego kwiaty są bladożółte, a owocem jest gwałtownie pękająca torebka, rozrzucająca nasiona na znaczne odległości. Niecierpek występuje w różnych siedliskach, preferuje jednak żyzne, cieniste lasy liściaste, często nad brzegami wód. Wkraczając w siedliska naturalne, praktycznie całkowicie eliminuje naturalną roślinność runa. Dlatego jego obecność w granicach rezerwatu przyrody „Komorzno” jest zjawiskiem niepożądanym.