Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251809

Lubsza

Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 15,85 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Lubsza, nadleśnictwo Brzeg
Położenie geograficzne: N 50° 55' 49,49"; E 17° 34' 10,27"

Rezerwat „Lubsza” leży na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 „Lasy Barucickie”, około 3 km na północny wschód od wsi Lubsza. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych pozostałości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu. Zachowały się tutaj pozostałości bardzo starych drzewostanów mieszanych dębowo-bukowych i bukowych z domieszkami dębu, świerka, grabu i lipy. Rezerwat „Lubsza” stanowi część dużego obszaru leśnego, dlatego też na jego terenie można spotkać żerujące sarny, dziki, jelenie, zające oraz wiewiórki. Spośród gatunków ptaków występuje tu, m.in. myszołów, grzywacz, puszczyk, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni. Badania przeprowadzone w ostatnich latach w granicach obszaru chronionego wykazały również obecność chronionych gatunków chrząszczy saproksylicznych: jelonka rogacza, pachnicy dębowej, ciołka matowego i wynurta. Prawdopodobnie występuje tu również kozioróg dębosz. Flora rezerwatu liczy 66 gatunków roślin naczyniowych, z czego dwa objęte są ochroną – przylaszczka pospolita i konwalia majowa. Można tu również zobaczyć owocniki chronionego gatunku grzyba – flagowca olbrzymiego.

Czy wiesz, że…?

… Flagowiec olbrzymi jest jednym z największych grzybów hubowatych, którego pojedyncze rozety osiągają wagę do kilkunastu, a skupienia owocników przy jednym pniu do kilkudziesięciu kilogramów. Ze względu na upodobanie do antropogenicznych stanowisk zwany również „grzybem parkowym”. Owocniki jednoroczne, duże, osiągające średnicę do 80 cm, z wieloma dachówkowato ułożonymi, wachlarzowatymi lub półkolistymi kapeluszami, wyrastają ze wspólnej podstawy, niekiedy na krótkich trzonkach.

… Pachnica dębowa Osmoderma eremita to jeden z największych gatunków chrząszczy, występujących w Polsce. Długość ciała tego owada wynosi zazwyczaj 28–32 mm, a wyjątkowo nawet do 40 mm przy masie ok. 2 g. Polską nazwę gatunek ten zawdzięcza przyjemnemu, dość silnemu zapachowi, który jest feromonem wydzielanym przez samce.