Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 258969

Płużnica

Rok utworzenia: 1957
Powierzchnia: 3,17 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, nadleśnictwo Rudziniec
Położenie geograficzne: N 50° 29' 26,31"; E 18° 26' 57,72"

Rezerwat leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, w odległości ok. 2,5 km na północny-zachód od wsi Płużnica.

Podstawowym celem utworzenia rezerwatu miała być ochrona naturalnego lasu mieszanego dla celów naukowych i dydaktycznych. Obecnie wiadomo, że na tym terenie roślinnością potencjalną są lasy bukowe. Stąd też występujące tu pojedyncze drzewa iglaste zostały prawdopodobnie nasadzone przez człowieka. Należy więc uznać, że drzewostan rezerwatu z uwagi na domieszkę sosny i świerka jest pochodzenia półnaturalnego. W warstwie górnej dominuje buk. Spośród gatunków drzew liściastych występuje tu ponadto dąb szypułkowy, grab pospolity i brzoza brodawkowata. W runie leśnym rosną gatunki pospolite: orlica pospolita, fiołek leśny i borówka czarna. Wśród 25 stwierdzonych lęgowych gatunków ptaków na szczególną uwagę zasługują dzięcioł czarny oraz gołąb siniak, znajdujące tu dobre warunki bytowania z uwagi na znaczną liczbę drzew dziuplastych.

Wzdłuż granic rezerwatu biegną ścieżki rowerowe.

Czy wiesz, że…?

… Dzięcioł czarny zakłada swoje gniazda w samodzielnie wykutej, co roku nowej dziupli. Opuszczone lub niedokończone dziuple wykorzystują inne ptaki, jak np.: gągoł, gołąb siniak, kawka, szpak, włochatka, ale również i nietoperze, kuny, wiewiórki, osy, szerszenie i dzikie pszczoły. Często występowanie tych gatunków na danym terenie zależy od obecności dzięcioła czarnego. Uważa się, że z jego działalności korzysta kilkadziesiąt gatunków ptaków, ssaków i zwierząt bezkręgowych.