Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 298256

RDOŚ w Opolu na Jarmarku Franciszkańskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych do organizowanego w dniach 22-23 września 2012 r. w godzinach od 1000 – 1800 podczas corocznej edycji Jarmarku Franciszkańskiego punktu edukacyjnego „Przyroda Śląska”. Nasz punkt edukacyjny znajdziesz przy ul. Zamkowej (pierwszy domek wystawowy od strony ul. Piastowskiej).

W ramach punktu edukacyjnego wydawane będą pakiety edukacyjno – informacyjne (folder opisujący walory opolskich rezerwatów przyrody, komplet broszur poświęconych wybranym elementom opolskiej przyrody oraz komplet gadżetów edukacyjnych dla najmłodszych i nie tylko) oraz dodatkowo pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu udzielać będą informacji oraz odpowiadać na pytania związane z tematyką ochrony przyrody Śląska.

 

Pakiety edukacyjne dystrybuowane będą bezpłatnie a warunkiem ich odbioru będzie wypełnienie anonimowej ankiety na podstawie której będzie można określić min. grupy zainteresowane tego typu akcjami, sprawdzić zapotrzebowanie na prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie oraz weryfikować uzyskane rezultaty prowadzonej kampanii.