Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251787

Smolnik

Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 24,92 ha
Rodzaj: florystyczny
Położenie administracyjne: powiat Kluczbork, gmina Lasowice Wielkie, nadleśnictwo Olesno
Położenie geograficzne: N 50° 50' 13,37"; E 18° 14' 58,89"

Zlokalizowany jest we wsi Szumirad na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz projektowanego Obszaru Natura 2000 „Dolina Budkowiczanki”.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiornika wodnego ze stanowiskami roślin chronionych oraz fragmentu przylegającego lasu o charakterze naturalnym.

Ogółem na terenie rezerwatu stwierdzono 301 gatunków roślin naczyniowych, w tym 16 chronionych. Listę gatunków chronionych otwierają zagrożone w województwie taksony torfowiskowe, jak: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy. Spośród elementów reprezentujących siedliska wodne należy wymienić chronione grzybienie białe, grążela żółtego, pływacza pośredniego i kotewkę orzecha wodnego. Pierwsze doniesienia o występowaniu na tym terenie kotewki orzecha wodnego pochodzą z 1887 r. Gatunki chronione związane ze zbiorowiskami borowymi i leśnymi to: widłak jałowcowaty, wroniec widlasty, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity oraz podlegające ochronie częściowej konwalia majowa, porzeczka czarna, kruszyna pospolita.

Oprócz grupy gatunków chronionych o dużych walorach przyrodniczych rezerwatu decydują również taksony zagrożone w skali Polski oraz regionu. Należą do nich: czartawa drobna, osoka aloesowata, nerecznica grzebieniasta, turzyca nitkowata, jaskier wielki, czermień błotna, wełnianka wąskolistna, siedmiopalecznik błotny, gwiazdnica długolistna.

Ciekawa jest również fauna rezerwatu. Można tu spotkać m.in. kokoszkę wodną, zimorodka, samotnika, turkawkę, dzięcioła zielonosiwego, a także bobra i wydrę.

Czy wiesz, że…?

 … Pływacz pośredni to mięsożerna roślina wodna. Nie posiada korzeni, tylko dwa rodzaje pędów: pływające zielone oraz bezzieleniowe, zanurzone w mule. Liście pędów bezzieleniowych są zredukowane i zaopatrzone w od jednego do pięciu pęcherzyków o długości do 5 mm, które pełnią funkcje pułapek dla drobnych zwierząt wodnych. Pęcherzyki posiadają klapkę, która otwiera się tylko do wnętrza. Roślina wypompowuje płyn z pułapki, wskutek czego wewnątrz pułapki ciśnienie jest niższe niż ciśnienie wody na zewnątrz. Przy podrażnieniu klapki pułapka otwiera się w ułamku sekundy zasysając do środka wodę wraz z ofiarą. Pułapka uwalnia enzymy trawienne i rozkłada ofiarę.

… Słowo „smolnik” w miejscowej gwarze oznacza smolarnię. Nazwę taką przyjęto dla rezerwatu ze względu na to, iż dawniej na tych terenach smolarnie były rozpowszechnione, a jedna z nich mieściła się właśnie w granicach obecnego obszaru chronionego.