Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251777

Srebrne Źródła

Rok utworzenia: 2005
Powierzchnia: 18,38 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat Opole, gmina Chrząstowice, nadleśnictwo Opole
Położenie geograficzne: N 50° 39' 16,32"; E 18° 8' 26,53"

Rezerwat zlokalizowany jest w pobliżu wsi Daniec, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych – łęgowych i grądowych oraz obszaru źródliska bezimiennego dopływu rzeki Jemielnica.

Teren rezerwatu już przed II wojną światową chroniony był na prawach podobnych do dzisiejszej ochrony rezerwatowej. Jego niemiecka nazwa to Silber-Quelle. Status rezerwatu krajobrazowego posiadał również po wojnie, do końca lat 50. W późniejszym czasie obiekt ten został usunięty z listy rezerwatów województwa opolskiego. Dopiero w 2005 roku wprowadzono ponownie prawną ochronę rezerwatową tego obszaru.

Roślinność rzeczywistą rezerwatu stanowią 3 zespoły leśne, które tworzą tu drobnopowierzchniowy kompleks mozaikowy. Są to: grąd środkowoeuropejski, łęg jesionowo-olszowy i łęg wiązowo-jesionowy. W zlokalizowanym tutaj obszarze źródliskowym wykształciły się ponadto ziołorośla z panującym lepiężnikiem białym. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 105 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich można odnotować gatunki objęte ochroną ścisłą (kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita) i częściową (kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, przytulia wonna, bluszcz pospolity) oraz gatunki zagrożone na Opolszczyźnie (lepiężnik biały, przetacznik górski). Najciekawszym przedstawicielem fauny jest natomiast rzadko spotykana w kraju ważka – szklarnik leśny.

Po rezerwacie można się poruszać wytyczonym do ruchu pieszego szlakiem, przebiegającym wzdłuż cieku i prowadzącym w rejon źródliska.

Czy wiesz, że…?

… Szklarnik leśny to ważka zasiedlająca czyste i bogate w tlen, dość szybko płynące rzeki i strumienie (najczęściej śródleśne, ewentualnie płynące w krajobrazie otwartym, ale z brzegami porośniętymi drzewami), o piaszczystym lub piaszczysto-kamienistym dnie, tylko miejscami pokrytym cienką warstwą mułu lub detrytusu (martwej materii organicznej). Jest gatunkiem stenotopowym, tzn. występującym w ściśle określonym siedlisku. Wyróżnia się spośród krajowych ważek najdłużej trwającym stadium larwalnym (od czterech do pięciu lat). Obecnie znanych jest dziewięć stanowisk tego gatunku w województwie opolskim. Szacuje się, że w całym kraju przetrwało zaledwie 70–100 stanowisk.

… Uroki Srebrnego Źródła i otaczających je lasów okoliczni mieszkańcy doceniali już w XVIII wieku. W niedziele i święta było to popularne miejsce spotkań, w trakcie których bawiono się tu przy muzyce i strzelano do tarcz w znajdującej się w pobliżu strzelnicy.

…Według starych przekazów Srebrne Źródło i jego okolice to miejsce magiczne: zawsze w południe, nawet gdy jest bezwietrznie, szumią tu głośno drzewa, a czasem nawet obłamują się konary. Podobno to dusze dawnych kochanków szukają tu siebie, gdyż źródło to było miejscem ich potajemnych spotkań. Mniej romantyczna legenda mówi o duchach kupców i zabójców sprzed wieków, którzy toczą tu swoje boje. Podania wspominają także, że w sąsiedztwie źródła rośnie okazałych rozmiarów sosna spełniająca życzenie każdego, kto obejmie jej pień, oraz o dobroczynnym wpływie wód Srebrnego Źródła – panny, które obmywały w nich swe lica, były gładkie i rumiane.