Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 251831

Tęczynów

Rok utworzenia: 2000
Powierzchnia: 33,90 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie , nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Położenie geograficzne: N 50° 31' 51,23"; E 18° 11' 2,04"

Rezerwat leży ok. 2 km na zachód od stacji kolejowej w Szymiszowie. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie drzewostanu buczyny niżowej i grądu subkontynentalnego z zagrożonymi w województwie i chronionymi gatunkami runa. Wyróżniono tutaj trzy zespoły leśne, zajmujące podobny powierzchniowo areał: grąd subkontynentalny, kwaśną buczynę niżową i żyzną buczynę niżową. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 113 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilku taksonów objętych ochroną prawną: buławnika wielkokwiatowego i czerwonego, gnieźnika leśnego, podkolana białego, lilię złotogłów, miodownika melisowatego, orlika pospolitego, przylaszczkę pospolitą, kopytnika pospolitego, konwalię majową, przytulię wonną, bluszcz pospolity. Najciekawszym z występujących tu ssaków jest popielica.

Czy wiesz, że…?

 … Popielica, zwana też niekiedy pilchem, jest gryzoniem należącym do rodziny popielicowatych. W Polsce jest zwierzęciem stosunkowo nielicznym (figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt). Wielkością przypomina małą wiewiórkę. Aktywna jest nocą głównie w koronach drzew, a dzień przesypia w kryjówkach (dziuple, opuszczone gniazda ptasie, skrzynki lęgowe dla ptaków). Żywi się nasionami i owocami, a w szczególności bukwią, żołędziami i orzechami laskowymi. Zjada również pokarm zwierzęcy, np. owady. Popielica jest aktywna zaledwie pięć do sześciu miesięcy w roku (od kwietnia/maja do września/października). Pozostałą część roku spędza w norach ziemnych, gdzie zapada w sen zimowy (tzw. hibernację).