Śląsk Rośnie Zielono
licznik gości 328387

Aktualności

10 października 2012

Pakiety edukacyjne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w dniach 22-23 września 2012 r., podczas corocznej edycji Jarmarku Franciszkańskiego, uruchomiła punkt edukacyjny „Przyroda Śląska”. W punkcie wydawano pakiety edukacyjne (folder opisujący walory opolskich rezerwatów przyrody, komplet broszur poświęconych wybranym elementom przyrody Śląska oraz komplet gadżetów edukacyjnych dla najmłodszych i nie tylko) oraz udzielano informacji o realizowanej kampanii „Śląsk rośnie zielono”, a także o zasadach i sposobach ochrony przyrody Śląska.

Punkt cieszył się ogromnym zainteresowaniem; Opolanie ustawiali się w długich kolejkach aby otrzymać pakiet, porozmawiać, podzielić się opiniami, wyjaśnić wątpliwości. Z przyjemnością możemy poinformować, że inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu została zdecydowanie pozytywnie oceniona przez odwiedzających nasz punkt.

 

Po odbiór bezpłatnych pakietów edukacyjnych zapraszamy do siedziby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul.Stalingradu 66. 

4 września 2012

RDOŚ w Opolu na Jarmarku Franciszkańskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych do organizowanego w dniach 22-23 września 2012 r. w godzinach od 1000 – 1800 podczas corocznej edycji Jarmarku Franciszkańskiego punktu edukacyjnego „Przyroda Śląska”. Nasz punkt edukacyjny znajdziesz przy ul. Zamkowej (pierwszy domek wystawowy od strony ul. Piastowskiej).

W ramach punktu edukacyjnego wydawane będą pakiety edukacyjno – informacyjne (folder opisujący walory opolskich rezerwatów przyrody, komplet broszur poświęconych wybranym elementom opolskiej przyrody oraz komplet gadżetów edukacyjnych dla najmłodszych i nie tylko) oraz dodatkowo pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu udzielać będą informacji oraz odpowiadać na pytania związane z tematyką ochrony przyrody Śląska.

 

Pakiety edukacyjne dystrybuowane będą bezpłatnie a warunkiem ich odbioru będzie wypełnienie anonimowej ankiety na podstawie której będzie można określić min. grupy zainteresowane tego typu akcjami, sprawdzić zapotrzebowanie na prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie oraz weryfikować uzyskane rezultaty prowadzonej kampanii.