Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Rogalice

Rok utworzenia: 1969r.
Powierzchnia: 26,07 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat Brzeg, gmina Lubsza
Nadleśnictwo: Brzeg

 

Rezerwat położony jest na północny wschód od wsi Rogalice, na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 „Lasy Barucickie”. W 2019 r. rozszerzono granice rezerwatu o przylegające do niego wydzielenia leśne obrębu Lubsza, zwiększając jego powierzchnię o 20 ha.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie zbiorowisk łęgowych i grądowych oraz buczyn naturalnego pochodzenia. Występujące tu fitocenozy kwalifikuje się do dwóch zespołów: łęgu jesionowo-olszowego oraz grądu środkowoeuropejskiego. Zidentyfikowane w rezerwacie siedliska przyrodnicze cenne dla Wspólnoty Europejskiej to: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod siedliska 91EO) i kwaśne buczyny (kod siedliska 9110). Zbiorowiska leśne cechują się wysokim stopniem naturalności, w tym przewagą drzewostanów znacznie przekraczających wiek rębności, dużą ilością martwego drewna oraz licznymi stanowiskami gatunków cennych i regionalnie rzadkich (soplówka bukowa, wawrzynek wilczełyko, nerecznica szerokolistna, żywiec dziewięciolistny, żywiec cebulkowy, przylaszczka pospolita, okrężnica bagienna). Występują tutaj także 3 mchy objęte ochroną częściową tj. dzióbkowiec Zetterstedta, płonnik pospolity, widłoząb miotlasty.

Czy wiesz, że…?

…Wawrzynek wilczełyko kwitnie przed wypuszczeniem liści. Kwiaty zapylane są przez owady o długich narządach gębowych. Cała roślina jest dla człowieka silnie trująca. Zjedzenie 10-12 dojrzałych owoców może spowodować śmierć dorosłego człowieka, a dla dziecka nawet 1-2 owoce mogą być śmiertelne. Roślina działa szkodliwie również na skórę i błony śluzowe; już sam kontakt z nią, bez doustnego spożycia, może powodować zaczerwienienie i obrzęki oraz pojawienie się pęcherzy na skórze. Owoce są jednak nieszkodliwe dla ptaków, zwłaszcza drozdy i rudziki chętnie zjadają czerwone pestkowce. Nasiona nie ulegają strawieniu w ich przewodach pokarmowych i z czasem są wydalane. W ten sposób ptaki przyczyniają się do ich rozsiewania (ornitochoria).